Contact UsCareers
Top bar

הודעת פרטיות עבור ניסויים קליניים של חברת Ayala

הודעת פרטיות עבור ניסויים קליניים של חברת Ayala

תאריך תוקף: 8 באוגוסט 2021

Ayala Pharmaceuticals, Inc.‎ ("‏Ayala", "אנו", "איתנו", "שלנו") מתייחסת ברצינות רבה להגנה על מידע שמאפשר זיהוי אישי ("נתונים אישיים"). הודעת פרטיות זו ("הודעה" זו) מתארת את האופן שבו אנו משתמשים בנתונים האישיים שלך שאנו עשויים לקבל, ממך באופן ישיר או מצדדים שלישיים, בקשר לניסויים הקליניים ("ניסוי" או "הניסויים") המתבצעים ביוזמתנו. הודעה זו חלה עליך אם אתה מטופל בניסוי או איש צוות של הניסוי באחד ממרכזי המחקר שלנו (כל אחד בנפרד ויחדיו, "אתה", "שלך").

 

הודעה זו מסבירה באופן כללי את המחויבות שלנו לציית לחוקים ולתקנות בנוגע לפרטיות הנתונים כולל, בין היתר, חוק הגנת הפרטיות תשמ"א-1981 של ישראל, חוק הגנת הנתונים האישיים 2015 של טאיוואן, חוק הפרטיות 1988 של אוסטרליה, חוק הגנת המידע האישי והמסמכים האלקטרוניים (PIPEDA) של קנדה, האסדרה הכללית להגנה על מידע ("GDPR") של האיחוד האירופי, האסדרה הכללית להגנה על מידע של בריטניה (UK GDPR) וחוק היבילות ואחריות הדיווח של ביטוח בריאות ("HIPAA") של ארצות הברית.

 

הודעה זו אינה חלה על נתונים אישיים שאנו אוספים באמצעים אחרים, כגון נתונים אישיים שאנו מקבלים באופן ישיר דרך אתר האינטרנט הציבורי שלנו שנמצא בכתובת www.ayalapharma.com. למידע נוסף על האופן שבו אנו מעבדים נתונים אישיים של סוגים אחרים של אנשים, יש לעיין במדיניות הפרטיות הכללית שלנו. הודעה זו אינה חלה על נתונים אישיים של עובדי Ayala.

 

הערה חשובה: אין בהודעה זו דבר שנועד להגביל בכל דרך שהיא את זכותך המעוגנת בחוק, כולל את זכויותיך לתיקון או לאמצעי אכיפה.

 

בעלי השליטה במידע

במסגרת הודעה זו, Ayala משמשת כבעלת השליטה במידע עבור הנתונים האישיים שאנו אוספים ומשתמשים בהם (המכונים גם "עיבוד"). המשמעות היא שאנו קובעים את המטרות ואת האמצעים שישמשו לעיבוד הנתונים האישיים.

 

עם זאת, אין לנו גישה ישירה לנתונים האישיים המזהים של המטופלים בניסוי, כלומר, בדרך כלל איננו יכולים לזהות מטופלים בניסוי באופן ישיר. הנתונים האישיים שלך נאספים על ידי ארגון המחקר הקליני (CRO) שמסייע לנו בניסוי, על ידי מרכז המחקר (משרד הרופא, המרפאה, בית החולים או מוסד רפואי אחר שבו מתבצע הניסוי) או על ידי צדדים שלישיים אחרים, כגון הרופאים העיקריים שלך. כאשר מידע כלשהו הקשור למטופלים בניסוי ישותף עימנו, הוא יקודד (מכונה גם "פסאודונימיזציה") כדי שלא יהיה ניתן לזהות אותך באופן ישיר באמצעות אף מזהה אישי.

 

ייתכן שישנם ארגונים אחרים ששולטים במשותף בעיבוד הנתונים האישיים שלך יחד עימנו. אם תרצה לקבל מידע נוסף על בעלי השליטה האחרים במידע שקובעים במשותף את המטרות שלשמן אנו מעבדים את הנתונים האישיים שלך, ועל האמצעים שבהם אנו משתמשים כדי לעבד את הנתונים, תוכל לבקש פרטים נוספים, שספציפיים לניסוי שבו אתה משתתף, מרופא המחקר שלך או ממרכז המחקר.

הבסיס לעיבוד

אנו נעבד את הנתונים האישיים שלך למטרות שונות לפני כל ניסוי, במהלכו ואחריו. בכל אחד מהמקרים, אנו נסתמך על בסיס חוקי הולם לעיבוד הנתונים האישיים שלך. אנו נעבד את הנתונים האישיים הרגישים שלך (כגון נתונים בריאותיים וגנטיים) רק כאשר הדבר מותר על פי חוק.

 

המשתתפים בניסוי:

 

אנו מעבדים את הנתונים האישיים שלך למטרות בטיחות ומהימנות כדי לעמוד בהתחייבויות המשפטיות שלנו.

 

אנו מעבדים את הנתונים האישיים שלך למטרות מחקר מדעי בהתבסס על האינטרס הלגיטימי שלנו בביצוע ניסויים קליניים ובביצוע מחקרים מדעיים ורפואיים רבי ערך.

 

אם נעבד את הנתונים האישיים שלך למטרות אחרות לאחר סיום הניסוי, נעשה זאת בהתבסס על הסכמתך או על האינטרס הלגיטימי שלנו בביצוע מחקר נוסף.

 

Ayala תצטרך לעבד נתונים על בריאותך כדי שתוכל להשתתף בניסוי. נתונים בריאותיים נחשבים לנתונים אישיים רגישים (מכונים גם "קטגוריה מיוחדת" של נתונים אישיים) וחלים כללים מיוחדים על העבודה איתם. כאשר אנו מעבדים קטגוריות מיוחדות של הנתונים האישיים שלך, אנו עושים זאת רק כאשר העיבוד נחוץ מסיבות של אינטרס ציבורי בתחום בריאות הציבור. סיבות אלה כוללות וידוא שהתרופות שלנו בטוחות ויעילות וביצוע הניסויים שלנו בבטחה. כמו כן, אנו מעבדים את הנתונים האישיים הרגישים שלך בהתבסס על הסכמתך המפורשת.

 

העילות הספציפיות שעל פיהן אנו מעבדים את הנתונים האישיים שלך, כולל נתוני הבריאות שלך, עשויות להיות שונות במידת מה מהעילות מפורטות לעיל על מנת לעמוד בדרישות החוקים המקומיים הרלוונטיים בתחומי השיפוט שבהם הניסויים מתבצעים ביוזמתנו. אם אתה מטופל בניסוי של Ayala, אנא עיין בטופס ההסכמה מדעת שחתמת עליו לקבלת מידע נוסף על הבסיס המשפטי שעל פיו אנו מעבדים את הנתונים האישיים שלך. בכל מקרה של סתירה בין הוראה כלשהי בהודעה זו לבין הוראה כלשהי בטופס ההסכמה מדעת שחתמת עליו בקשר להשתתפותך בניסוי קליני שמתבצע ביוזמתנו, טופס ההסכמה מדעת יגבר על ההוראות הסותרות שבהודעה זו.

 

אנשי צוות הניסוי:

 

Ayala רשאית לעבד את הנתונים האישיים של אנשי צוות הניסוי בהתבסס על האינטרסים הלגיטימיים שלנו לקדם את תפעול עסקינו ואת ביצוע הניסויים, לקבל החלטות מושכלות בנוגע לבחירת חוקרים ולשפר את תהליכי הגיוס של חוקרים ראשיים ושל צוותי הניסוי ואת תהליכי עריכת החוזים שלנו איתם.

 

כמו כן, אנו מעבדים את הנתונים האישיים מכיוון שהם הכרחיים לביצוע החוזים בין Ayala למרכזי המחקר, בין היתר, על ידי כך שהם מאפשרים לנו ליצור קשר עימך ועם חוקרים ראשיים אחרים בנוגע לביצוע הניסוי הרלוונטי.

 

Ayala רשאית לעבד את הנתונים האישיים של אנשי הצוות של הניסוי כדי לציית לתקנות ולחוקים הרלוונטיים, כולל תקנות של ניסויים קליניים שמחייבות אותנו ואת הגורמים הפועלים בשמנו לאסוף נתונים אישיים מאנשים המשתתפים בביצוע הניסוי.

 

ייתכן שהנתונים האישיים יעובדו גם בהתבסס על הסכמתך.

כיצד אנו מקבלים את הנתונים האישיים

אנו מקבלים את הנתונים האישיים שלך כאשר:

 • אתה מבקר באחד מאתרי האינטרנט או הפורטלים המקוונים הספציפיים לניסוי שלנו;
 • אתה מספק את הנתונים לנו, לארגון המחקר הקליני או למרכז המחקר באופן ישיר כאשר אתה ממלא שאלון טרום סינון באחד מאתרי האינטרנט הספציפיים לניסוי שלנו;
 • אתה מספק את הנתונים לנו, לארגון המחקר הקליני או למרכז המחקר כאשר אתה משתתף בניסוי;
 • הרופאים או ספקי שירותי הבריאות שלך מספקים לנו את הנתונים; או
 • אתה מספק לנו את הנתונים במסגרת תפקידך כאיש צוות של הניסוי בהקשר של סיוע בתפעול הניסוי.

קטגוריות של נתונים אישיים

ל-Ayala תהיה גישה לסוגי הנתונים האישיים הבאים על המטופלים בניסוי:

 • מידע רפואי, כגון זהות הרופאים שלך וספקי שירותי הבריאות שלך ופרטי הקשר שלהם;
 • מידע בריאותי, כגון הרקע הרפואי, ההיסטוריה והתגובה שלך לתרופת הניסוי; והמידע הגנטי שלך.

 

Ayala עשויה לאסוף ולעבד את סוגי הנתונים האישיים הבאים על אנשי הצוות של הניסוי:

 • פרטים אישיים של אנשי צוות הניסוי, כגון שם, גיל, מגדר ופרטי קשר שלהם;
 • פרטים מקצועיים של אנשי צוות הניסוי, כגון מקום עבודתם, תפקידם, התחום הרפואי שבו הם פעילים, הכשרות מקצועיות ופעילויות מדעיות; וכן
 • פרטים פיננסיים מקצועיים של אנשי צוות הניסוי, כגון מידע הקשור לביצוע תשלומים.

 

ספקי השירות של Ayala, כולל ארגון המחקר הקליני, יוכלו לגשת לסוגי הנתונים האישיים הבאים שלך ולעבד אותם:

 • פרטים מזהים בסיסיים, כגון שמך הפרטי ושם משפחתך;
 • פרטים ליצירת קשר;
 • פרטים הקשורים למיקום, כגון המיקום של מרכז הבדיקה ומיקום הניסוי שלך; וכן
 • מזהי המכשיר ומידע על המכשיר, כגון כתובת IP ומיקום הקשור אליה, מערכת ההפעלה ומזהי המכשיר כאשר אתה מבקר באתר אינטרנט שספציפי לניסוי.

מטרות העיבוד

אנו נעבד את הנתונים האישיים של המטופלים בניסוי למטרות הבאות:

 • קביעת ההתאמה להשתתפות בניסוי;
 • ביצוע הניסויים;
 • וידוא שכל תרופת ניסוי בטוחה ומהימנה; וכן
 • ביצוע מחקרים מדעיים ורפואיים קשורים.

 

כמו כן, אנו מעבדים את הנתונים האישיים של המטופלים בניסוי למטרות הספציפיות שמתוארות במידע על הניסוי שמרכז המחקר סיפק למטופלים בניסוי.

 

אנו נעבד את הנתונים האישיים של אנשי הצוות של הניסוי למטרות הבאות:

 • ניהול מערכת היחסים שלנו עם אנשי צוות הניסוי;
 • יצירת קשר עם אנשי צוות הניסוי לצורך תכנון וארגון הניסויים;
 • ביצוע הניסויים; וכן
 • ציות לתקנות ולחוקים הרלוונטיים.

קבלת החלטות פרטניות באופן אוטומטי

אם תשתתף בניסוי, יוקצה לך מספר זיהוי מטופל ייחודי. בהתאם לניסוי שבו תשתתף, מספר זה עשוי לשמש כחלק מתהליך אוטומטי שקובע באופן אקראי אם תקבל את חומר התרופה הניסיוני או את הטיפול הניסיוני שעובר הערכה בניסוי, או אם תקבל טיפול שונה. סוג זה של קבלת החלטות באופן אוטומטי נדרש כדי להבטיח שהניסוי מתבצע באופן אתי ובהתאם לסטנדרטים של ההליכים הקליניים הנאותים.

שמירת הנתונים

Ayala תשמור את הנתונים האישיים שלך עד שנשיג את המטרות המפורטות לעיל, או כל עוד הדבר נדרש על פי החוק הרלוונטי.

 

הניסויים שלנו הם ארוכי טווח. אנו משתמשים בהם כדי לעקוב אחר ההשפעות של תרופות המחקר תוך שימוש במידע שנאסף ממשתתפים בניסוי כמוך. המשמעות היא שנזדקק לשמור את הנתונים האישיים שלך למשך זמן רב. עם זאת, כדי להגן על פרטיותך, המידע של כל משתתף בניסוי מקודד לפני שאנו מזינים אותו במחקרים ובדוחות. המשמעות היא שאנו מחליפים מידע מזהה, כגון שמך ופרטי הקשר שלך, במספר קוד.

 

במידה המרבית המותרת בחוק, לאחר שהנתונים שלך יקודדו ויתועדו במסמכי ניסוי רשמיים, לא נוכל להסירם בלי להשפיע על דיוק המחקרים ועל תוצאות הבדיקות. לדוגמה, החוק האירופי דורש מאיתנו לשמור נתונים אישיים שהם חלק מהתיק הראשי של הניסוי הקליני למשך עשרים וחמש שנים לפחות לאחר סיום הניסוי הרלוונטי. חוקים אחרים עשויים לדרוש תקופות שמירה שונות. נתונים אלה כוללים את זהותך, את המידע הבריאותי שלך וכל תופעת לוואי של התרופה שנטלת במהלך הניסוי.

שיתוף הנתונים האישיים עם צדדים שלישיים

אנו נשתף את הנתונים האישיים שלך עם ספקי שירות שמעבדים נתונים אישיים בשמנו ושמסכימים להשתמש בנתונים האישיים שלך רק כדי לסייע לנו בביצוע הניסויים שלנו או כנדרש על פי החוק הרלוונטי.

 

ספקי השירות שלנו מספקים:

 • שירותים למחקר הקליני (CRO);
 • שירותי טיפול בתשלומים;
 • שירותי מעבדה;
 • שירותים לבטיחות התרופות;
 • שירותי כתיבה רפואית;
 • שירותים לניהול פרויקטים; וכן
 • שירותי ייעוץ כלליים.

 

כמו כן, אנו נשתף את הנתונים האישיים שלך עם צדדים שלישיים אחרים המעורבים בניסויים. חלק מאותם צדדים שלישיים הם בעלי שליטה במידע בפני עצמם. צדדים שלישיים אלה כוללים מרכזים קליניים, כגון בתי חולים, משרדים רפואיים וסוכנויות ממשלתיות ציבוריות, וייתכן שהם יהיו ממוקמים במדינות אחרות. לכן, ייתכן שהנתונים האישיים שלך יעובדו מחוץ לתחום השיפוט שלך ובמדינות שאינן כפופות להחלטת ההתאמה של הנציבות האירופית או של הגוף המחוקק ו/או הרגולטור המקומיים שלך, וייתכן שהן לא יספקו רמה זהה של הגנת נתונים כמו בתחום השיפוט שלך.

 

אנו מוודאים שהגורם שמקבל את הנתונים האישיים שלך מציע רמה נאותה של הגנה, למשל, על ידי חתימה על הסכמי הגנת מידע מתאימים, ובמקרה הצורך, על חוזה "סעיפי הגנת המידע הסטנדרטיים" שאושר על ידי הנציבות האירופית.

חשיפה נוספת של הנתונים האישיים שלך

אנו עשויים לחשוף את הנתונים האישיים שלך:

 • במידת הצורך, בפני רגולטורים, בתי משפט או רשויות מוסמכות כדי לציית לחוקים, לתקנות ולכללים הרלוונטיים (כולל, בין היתר, חוקים פדרליים, חוקים מדינתיים או מקומיים) ולבקשות מרשויות אכיפת החוק, מסוכנויות רגולטוריות ומסוכנויות ממשלתיות אחרות או אם נידרש לעשות זאת על פי צו בית משפט;
 • אם בעתיד נמכור או נעביר, או שנשקול למכור או להעביר, את החברה, את העסק, את המניות או את הנכסים שלנו לצד שלישי, בחלקם או בשלמותם, אנו נחשוף את הנתונים האישיים שלך בפני צד שלישי זה (בין אם הוא ממשי או פוטנציאלי) בקשר לאירועים המפורטים לעיל; או
 • במקרה שאנו נרכשים על ידי ישות צד שלישי או מתמזגים עימה, או במקרה של פשיטת רגל או של אירוע דומה, אנו שומרים לעצמנו את הזכות להעביר, לחשוף או להקצות את הנתונים האישיים שלך בקשר לאירועים הנזכרים לעיל; ו/או
 • במקרה הצורך, לחברות הקבוצה שלנו למטרות עסקיות, כמתואר לעיל.
 • אם ברצונך לקבל את רשימת הגורמים הנוכחיים שמקבלים את הנתונים האישיים שלך, אנא הגש את בקשתך באמצעות יצירת קשר עימנו בכתובת info@ayalapharma.com.

 

אם נצטרך לחשוף את הנתונים האישיים שלך לרשות ממשלתית או לרשויות אכיפת החוק, ייתכן שלא נוכל להבטיח שפקידים אלה יגנו על הנתונים האישיים שלך.

קובצי Cookie

"קובץ Cookie" הוא קובץ קטן שמאוחסן במכשיר שלך ומכיל מידע עליו. אנו עשויים להשתמש בקובצי Cookie באתרי האינטרנט שלנו שספציפיים לניסוי. למידע נוסף על קובצי ה-Cookie שבהם אנו משתמשים, יש לעיין במדיניות קובצי ה-Cookie שנמצאת בכותרת התחתונה של אתר האינטרנט הרלוונטי לניסוי הספציפי שלך.

מהימנות ואבטחת הנתונים

נקטנו אמצעים טכניים, מנהליים ופיזיים שנועדו לסייע בהגנה על הנתונים האישיים שלך מפני גישה, חשיפה, שינוי או השמדה על ידי אנשים בלתי מורשים. אמצעים אלה כוללים את השימוש באמצעים, כמו קידוד והצפנה, במקרים הרלוונטיים.

זכויותיך

אם נעבד את הנתונים האישיים שלך או של ילדך, תהיה לך זכות לבקש גישה לנתונים אישיים אלה (או לעדכן או לתקן אותם). כמו כן, ייתכן שתהיה לך זכות לבקש שנגביל את עיבוד הנתונים האישיים שלך על ידנו, כמו גם את הזכות להתנגד לעיבוד הנתונים האישיים שלך על ידנו. ייתכן גם שתהיה לך זכות לניידות הנתונים, כלומר ייתכן שתהיה לך זכות לבקש מאיתנו לספק לך עותק של הנתונים האישיים שלך שחברה אחרת כמו Ayala תוכל לעבד.

 

אם חוק היבילות ואחריות הדיווח של ביטוח בריאות (HIPAA) חל עליך, יש לך גם זכות לבקש או לקבל מאיתנו הודעות חסויות באמצעים חלופיים או בכתובת אחרת, וזכותך לקבל עותק של הודעה זו.

 

כדי להגיש בקשות אלה או לשאול כל שאלה אחרת, אנא צור עימנו קשר באמצעות המידע המופיע להלן בסעיף "צור עימנו קשר".

 

ייתכן גם שתהיה לך זכות להגיש תלונה לרגולטור של הגנת המידע באזור השיפוט הרלוונטי שלך. אם חוק היבילות ואחריות הדיווח של ביטוח בריאות (HIPAA) חל עליך, יש לך גם זכות להגיש תלונה למחלקת הבריאות ושירותי האנוש של ארצות הברית.

 

נתונים על ילדים

אנו מקבלים את הסכמת ההורה או האפוטרופוס החוקי לפני שאנו מעבדים נתונים אישיים על ילדים.

שינויים בהודעה זו

אם נשנה הודעה זו, אנו נספק לך עותק של ההודעה המתוקנת או נעדכן את דף האינטרנט שבו קראת את ההודעה. כמו כן, נעדכן את תאריך התוקף.

צור עימנו קשר

אם יש לך שאלות כלשהן לגבי הודעה זו או לגבי עיבוד הנתונים האישיים שלך על ידנו, אנא צור קשר עם קצין הגנת הנתונים (DPO) שלנו באמצעות פרטי הקשר שמופיעים להלן. קצין הגנת הנתונים שלנו ישיב לך בהקדם האפשרי, אך לא יאוחר מ-4 שבועות לאחר שתיצור עימנו קשר.

קצין הגנת הנתונים

חברת VeraSafe מונתה לתפקיד קצין הגנת הנתונים שלנו. אנא צור קשר עם חברת VeraSafe בנושאים הקשורים לשימוש שלנו בנתונים האישיים שלך. פרטי הקשר של חברת VeraSafe הם:

 

VeraSafe

‎100 M Street S.E., Suite 600

Washington, D.C. 20003

כתובת דוא"ל: experts@verasafe.com

אתר האינטרנט: https://www.verasafe.com/about-verasafe/contact-us/‎

נציג באיחוד האירופי

חברת VeraSafe מונתה להיות נציגתנו באיחוד האירופי לנושאים הקשורים להגנת נתונים. אף על פי שאתה רשאי לפנות גם אלינו, אנא צור קשר עם חברת VeraSafe בנושאים הקשורים לעיבוד הנתונים האישיים. ליצירת קשר עם חברת VeraSafe, אנא השתמש בטופס זה ליצירת קשר: https://www.verasafe.com/privacy-services/contact-article-27-representative/‎ או צור קשר באמצעות מספר הטלפון: ‎+420 228 881 031.

 

כמו כן, ניתן ליצור קשר עם חברת VeraSafe בכתובת:

VeraSafe Netherlands BV

Keizersgracht 391 A

1016‎ EJ Amsterdam

The Netherlands

 

 

 

נציג בבריטניה

חברת VeraSafe מונתה להיות נציגתנו בבריטניה. אף על פי שאתה רשאי לפנות גם אלינו, אנא צור קשר עם חברת VeraSafe בנושאים הקשורים לעיבוד הנתונים האישיים. ליצירת קשר עם חברת VeraSafe, אנא השתמש בטופס זה ליצירת קשר: https://verasafe.com/public-resources/contact-data-protection-representative או צור קשר באמצעות מספר הטלפון: ‎+44 (20) 45322003.

 

כמו כן, ניתן ליצור קשר עם חברת VeraSafe בכתובת:

VeraSafe United Kingdom Ltd.‎

‎37 Albert Embankment

London SE1 7TL

United Kingdom